top of page
IMG_3440.JPG

NASZE WARTOŚCI

Jesteśmy oddolnym ruchem demokratycznym, co znaczy, że przykładamy wagę do pełnej partycypacji wszystkich zaangażowanych członków w proces podejmowania decyzji.

Jak działamy?

-Działamy zgodnie z zasadami no-face movement czyli ruchu bez twarzy ani lidera.

- W skali krajowej kładziemy nacisk na autonomie grup lokalnych przy zachowaniu spójności celów i zasad jako ruchu oraz wzajemnym wsparciu.

- Stoimy przy stanowisku, że klimat nie ma barw politycznych, a konieczność reakcji na katastrofę klimatyczną wynika z faktów naukowych.

- Zrzeszamy wszystkie chcące działać z nami osoby, niezależnie od wyznawanych przez nie poglądów, wiary czy popieranych partii. Nie pozwalamy aby różnice światopoglądowe zakłócały porozumienie między członkami i członkiniami, ani wykluczały kogokolwiek.

Kim nie jesteśmy, jak nie działamy?

 

- Nie jesteśmy sformalizowaną organizacją.

- Nie wyznaczamy hierarchii członków i członkiń.

 

Łączy nas świadomość, że to reakcja na kryzys klimatyczny będzie decydująca dla naszej wspólnej przyszłości.

bottom of page