top of page
IMG_3440.JPG

NASZE WARTOŚCI

Jesteśmy oddolnym ruchem demokratycznym, co znaczy, że przykładamy wagę do pełnej partycypacji wszystkich zaangażowanych członków w proces podejmowania decyzji.

Jak działamy?

 • Działamy zgodnie z zasadami no-face movement, czyli ruchu bez twarzy ani stałej reprezentacji.
   

 • W skali krajowej kładziemy nacisk na autonomię grup lokalnych przy zachowaniu spójności celów i zasad jako ruchu oraz wzajemnym wsparciu.
   

 • Stoimy przy stanowisku, że klimat nie ma barw politycznych, a konieczność reakcji na katastrofę klimatyczną wynika z faktów naukowych.

 • Zrzeszamy wszystkie chcące działać z nami osoby, niezależnie od wyznawanych przez nie poglądów, wiary czy popieranych partii. Nie pozwalamy aby różnice światopoglądowe zakłócały porozumienie między członkami i członkiniami, ani wykluczały kogokolwiek.

Kim nie jesteśmy, jak nie działamy?

 

 • Nie jesteśmy sformalizowaną organizacją.
   

 • Nie wyznaczamy hierarchii członków i członkiń.

bottom of page